header foto
 

GESCHIEDENIS


Op 22 april 2010 wordt de oprichtingsakte van de ‘Amsterdamse Hockey Club IJburg’ bij de notaris ondertekend. ‘AHC IJburg’ is een feit. Als resultaat van een ouderinitiatief, onder aanvoering van oud-clubvoorzitter en erelid Mundi van Embden, die de snelgroeiende groep hockeyers in de nieuwbouwwijk een eigen sportplek wil geven. Het is gelukt.


Echte pioniersclub

De sportieve daadkracht van het eerste uur leidt al snel tot meer. In de jaren erna worden in hoog tempo drie hockeyvelden gerealiseerd, met steun van de Gemeente Amsterdam en de KNHB.
De vereniging doorbreekt in 2013 de grens van 600 leden. In juni 2013 wordt het nieuwe clubhuis, een klassiek houten clubgebouw aan het Jan Beijerpad, geopend.


Een hechte sportfamilie

Samen werken aan een sportieve stad loont. AHC IJburg groeit in 2015 met ruim 1200 leden uit tot volwassen hockeyclub. Het trekt hockeyenthousiastelingen aan uit heel Amsterdam-Oost. Senioren en jeugdspelers die begrijpen dat spelplezier, inzet en talent voor iedereen een andere betekenis heeft, maar die samen wel één sportfamilie willen vormen.


Sociaal verbindend

Sociale cohesie is tot op de dag van vandaag richtsnoer voor de gezonde groei die het clubbestuur en onze commissies proberen te bereiken. Met goed gevolg. Van de ongeveer 24.000 bewoners op IJburg in 2023 is ruim een op de twintig bewoners actief lid van onze hockeyclub. Een prestatie waar we trots op zijn.