Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Inloggen
App
iOS app Android app
Vandaag jarig
Els Aarts
Eefje Breeuwer
Jada Ho tham
Layla Janmaat
Jesse Leek
Liz van de Poll
Aarav Suryanarayana
Jurre de Vreeze
Handige links
Hockey.nl
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Opzeggen 
Opzeggen van het lidmaatschap van AHC IJburg kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie. Indien er géén schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 
U dient uw opzegging te versturen naar [email protected]

Vergeet in de opzegging niet het lidnummer te vermelden. U ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs. Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (coaches, team managers, trainers) worden als nietig beschouwd.

De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden. De opzegging dient derhalve te geschieden voor 1 mei.

Restitutie:
AHC IJburg ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld een onverwachte verhuizing, een ziekte, een blessure of een zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. 

Wij willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet verantwoordelijk voor is en wij geen restitutieregeling kennen. Slechts bij hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Het schriftelijke verzoek kan per mail worden gestuurd naar penningmeester@ahcijburg.nl

Een verzoek om restitutie van contributie dient tenminste te voldoen aan de volgende criteria:
- het verzoek dient voor 1 januari van het lopende seizoen door het bestuur te zijn ontvangen;
- het spelen is gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden of meer niet mogelijk;
- overlegging van een medische verklaring (indien relevant).
De hoogte van de restitutie bedraagt maximaal 50% van de door het lid betaalde verenigingscontributie. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Restitutie vindt niet eerder plaats dan na afloop van de genoemde periode van 6 maanden.