Agenda
26-8 
Start trainingen all
26-8 
Coachavond 3 tallen
27-8 
Opfriscursus spelreg
28-8 
Coachavond 6 tallen
30-8 
coachavond 8 tallen
31-8 
Seizoens Kick-Off
2-9 
KNHB basiscursus tra
Hele agenda
Inloggen
App
iOS app Android app
Vandaag jarig
Sien Mariën
Maurice Palmen
Joppe van de Poll
Dorinde Starmans
Jolanda van der Veen
Marieke De Wildt
Handige links
Hockey.nl
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Contributie 
Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt € 75. 

De contributie voor het seizoen 2017 / 2018 bedraagt:

€ 170,00 voor de waterhoentjes;
€ 240,00 voor de F jeugd die KNHB competitie speelt;
€ 265,00 voor de E jeugd die KNHB competitie speelt;
€ 285,00 voor de D jeugd die KNHB competitie speelt;
€ 295,00 voor C, B en A junioren;
€ 200,00 voor Trimhockey;
€ 240,00 voor Trimhockey plus;
€ 330,00 voor Senioren en
€ 30 voor niet spelende leden.
€ 50 toeslag voor selectieteams
€ 25 toeslag voor opleidingsteams

De contributiebedragen zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2017 met het akkoord op de begroting voor het seizoen 2017 - 2018.

Gezinskorting:
Voor gezinnen geldt een maximale reguliere contributie van € 800 (allen woonachtig op één huisadres). Restitutie van contributie op grond van dit gezinsmaximum kan worden aangevraagd bij de penningmeester ([email protected]). 

Studentenkorting:
Studenten kunnen een korting krijgen van € 50 op de contributie.
NB De korting geldt voor studenten die een fulltime dagopleiding volgen op MBO, HBO of Universitair niveau. De korting moet ieder jaar vóór 1 september worden aangevraagd bij de penningmeester ([email protected]). Korting wordt alleen verleend na toezending van een kopie van de studentenkaart.

Automatische incasso:
De vereniging biedt leden enkel de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Indien de automatische incasso mislukt, om welke reden dan ook, zijn € 15 administratiekosten verschuldigd.

Het is mogelijk de contributie gespreid te betalen. 

Boete:
Een boete van € 50 is verschuldigd als de factuur 120 dagen of langer open staat.
Is per 1 mei nog steeds niet betaald dan wordt het betreffende lid aangemeld als wanbetaler bij de KHHB. 

Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Leden die gedurende het seizoen lid worden betalen de volledige contributie, met uitzondering van leden die na 31 december instromen. Deze leden krijgen 50% korting op het contributiebedrag. 

ClubCollect verzorgt de contributie-inning voor onze vereniging. ClubCollect is een online systeem dat de vereniging helpt met het innen van contributies via iDEAL en automatische incasso.

De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. In het bericht zit een link naar je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Op de betaalpagina kun je kiezen de contributie in een keer te betalen of in termijnen.

Leden kunnen hun e-mailadres(sen) zelf wijzigen in Mijn AHC IJburg (bij Instellingen). Inloggen gaat via het invoeren van het eigen lidnummer en wachtwoord.

Leden worden geacht hun factuur goed te controleren. Eventuele fouten (in bijvoorbeeld het rekeningnummer) dienen direct te worden doorgegeven aan [email protected]


 
Social media

Goudsponsor
Zilversponsor
Bronssponsor