header foto
 

Tucht bij AHC IJburg

Tuchtcommissie 

Naast de reguliere tuchtrechtspraak van de KNHB heeft AHC IJburg een eigen tuchtcommissie ingesteld. Het grote voordeel van de commissie is de snelheid waarmee incidenten op en rond het veld aangepakt kunnen worden. Omdat niet alle problemen tuchtrechtelijk afgedaan kunnen en hoeven worden, kan ook verwezen worden naar de commissie Sportiviteit & Respect. Deze gaat in gesprek met de betrokken leden en heeft als insteek bewustwording en leren.

Hieronder volgt kort de belangrijkste informatie rondom de tuchtcommissie. 

Leden van de Tuchtcommissie 

Geerte Kreijns (contactpersoon Tucht bij de KNHB), Menno Weij, Aimee Eichperger en Marieke van Schie

Contact

Mailen met [email protected] 

Waarvoor is de tuchtcommissie verantwoordelijk? 

De tuchtcommissie is primair verantwoordelijk voor het aanspreken van hockeyleden, trainers en coaches die zich in of buiten het veld, op het AHC IJburg-terrein of bij een andere vereniging AHC IJburg-onwaardig hebben gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het krijgen van rode en (te veel) gele kaarten, ruzies tussen teamleden en misdragingen als pesten, stelen en intimideren. Bij het uitvoeren van haar taak baseert de commissie zich op het Tuchtreglement AHC IJburg (zie bijlage in AHC IJburg documenten). 

Hoe kunnen zaken worden ingediend? 

Meldingen van mogelijke overtredingen bereiken de commissie op verschillende manieren. Kaarten worden gemeld via de bond, andere zaken komen binnen via brieven, e-mails van leden, ouders, andere verenigingen, etc.. Formele eisen voor het indienen van ‘een zaak’ zijn er niet. De commissie beslist zelf of ze een zaak al dan niet behandelt, het bestuur van AHC IJburg heeft hierop geen invloed. 

Hoe pakt de commissie de zaken aan? 

De actie van de commissie bestaat in eerste aanleg altijd uit een gesprek met de vermeende overtreder, waarbij in de regel 2 commissieleden en een ouder en coach (bij de jeugd) en meestal de aanvoerder (senioren) aanwezig zijn. Het belangrijkste uitgangspunt is hoor en wederhoor; de 'beklaagde' kan in alle gevallen zijn verhaal doen. Om praktische redenen wordt het gesprek meestal voor of na de training van de ‘beklaagde’ gehouden (alle betrokkenen zijn dan al op AHC IJburg aanwezig).
 
Sfeer tijdens de behandeling van de zaak 
De commissie streeft naar een informele maar constructieve behandeling van de zaak. Het is eerder ‘een goed gesprek’ dan een formele, gerechtelijke zitting, ook omdat objectieve waarheidsvinding niet altijd makkelijk is. Getuigen worden tijdens de zitting niet gehoord. Indien nodig belt of mailt de commissie voorafgaand aan de zitting met de betrokken scheidsrechter(s). Om deze te achterhalen is de commissie geautoriseerd voor LISA. 

Welke straffen kan de tuchtcommissie opleggen? 

De straffen kunnen oplopen van een eenvoudige vermaning tot (al dan niet voorwaardelijke) schorsing voor meerdere wedstrijden en/of een taakstraf (bijvoorbeeld rommel opruimen). Van belang is het dat de coach de informatie over de straf meeneemt naar het team, zodat iedereen op de hoogte is. De commissie zorgt ook voor de administratieve afhandeling van de straffen van de bond. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de commissie naast of vooruitlopend op de sanctie van de bond een (extra) straf opleggen. Bezwaar tegen de uitspraak is mogelijk bij het bestuur van AHC IJburg. 

Mediation 

De commissie kan ook de commissie Sportiviteit & Respect vragen om als mediator op te treden, want niet alle problemen zijn geschikt voor tuchtrechtelijke afhandeling. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek en duidelijke uitleg veel (gedrags)problemen oplost.