header foto
 
Welkom bij AHC IJburg

Inschrijven gaat snel en makkelijk via dit formulier; jouw gegevens worden direct in onze database opgenomen. Dit scheelt jou en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. Jouw aanmelding wordt door de ledenadministratie in behandeling genomen. Als alle gegevens compleet zijn word je op de wachtlijst geplaatst. 

Kinderen kunnen worden ingeschreven als ze op de peildatum van het seizoen 5 jaar of ouder zijn. De peildatum voor het nieuwe seizoen 2021/2022 is 1 oktober 2021.


VRIJWILLIGER (coach, assistent trainer, spelleider/scheidsrechter, teammanager, bardienst, evenementen etc.):

Als je een vrijwilligerstaak hebt, is het handig als je ingeschreven bent. Kies dan bij lidmaatschap 'vrijwilliger' en geef duidelijk je taak en de naam van het team (indien relevant) aan bij het vakje "opmerkingen". Zonder inschrijving is het niet mogelijk om in te loggen op onze site en kunnen wij je niet op de hoogte houden van alle informatie die voor jou van belang is. Aan de inschrijving als vrijwilliger zijn natuurlijk geen kosten verbonden. Mocht je bezwaren hebben om je eigen IBAN te gebruiken dan kun je NL13TEST0123456789 invullen.Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Type lidmaatschap
   
Hockey achtergrond
   
   
   
Gegevens ouders jeugdleden
   
   
   
   
Vrijwilligers werkzaamheden
  AHC IJburg is een vereniging die draait op de inzet van leden en op ouders van jeugdleden. Iedereen draagt daaraan een steentje bij op zijn of haar manier. Het invullen van onderstaande vragen helpt ons om je in te zetten op jouw specifieke kennis en/of vaardigheden.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Opmerkingen
   
Ondertekening
  Ondergetekende meldt zichzelf of bovenstaand persoon aan en verklaart akkoord te gaan met de Statuten en het Huishoudelijke Reglement. Door het aanmelden via dit formulier geef je AHC IJburg expliciet toestemming voor automatische incasso van de contributie en het inschrijfgeld.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.