header foto
 

Verhoging contributie 2022/2023

28-4-2022 Beste leden,

Tijdens de ALV van 11 april 2022 is een voorstel ten aanzien van de contributieverhoging door de aanwezige leden aangenomen. Het is voor het eerst sinds 5 jaar dat wij genoodzaakt zijn om een verhoging door te voeren. We doen dit niet graag, maar het is een noodzakelijke stap om de club financieel en sportief gezond te houden.

Nieuwe contributiebedragen per categorie
Voor alle leden zal de contributie met circa 15% worden verhoogd. Dit zijn de nieuwe bedragen per categorie die ingaan per seizoen 2022/2023.

Contributie
seizoen 2022/2023
Waterhoentjes € 195,00
F-jeugd € 275,00
E-jeugd € 300,00
D-jeugd € 325,00
C, B & A junioren € 340,00
Trimhockey € 230,00
Trimhockey Plus € 275,00
Senioren € 370,00
Niet spelende lid € 35,00
Studentenkorting € 65,00
Inschrijfgeld € 75,00
Prestatieteam toeslag € 57,50
Jeugdfonds en gezinskorting
Leden die in aanmerking komen voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport Amsterdam betalen maximaal € 300 contributie. Dit is gelijk aan de maximale vergoeding vanuit het Jeugdfonds.
Voor gezinnen met meerdere betalende leden op hetzelfde woonadres geldt een maximale totale gezinscontributie van € 1.000.

Waarom wordt de contributie verhoogd?
De afgelopen jaren hebben we te maken met fors stijgende kosten op diverse vlakken. De belangrijkste absolute stijgingen zijn de kosten voor veldhuur, elektriciteit en de afdracht aan de hockeybond. Door het inkoopbeleid en nieuwe contracten met leveranciers hebben we deze kostenstijgingen tot vorig jaar grotendeels kunnen compenseren, maar dat is nu helaas niet meer mogelijk.

Verreweg de grootste uitgaven zijn de vergoedingen aan onze professionele trainers en de zelf opgeleide jeugdtrainers. Hierin is de afgelopen jaren met instemming van de leden (‘Uitkomsten Leden Enquête 2020’) en de ALV fors geïnvesteerd. Zo is bijvoorbeeld het aantal Technisch Managers uitgebreid van 2 naar 4 en lopen er inmiddels al ruim 75(!) jeugdtrainers op onze velden rond.

Met de verhoging van de contributie kunnen we niet alleen bovengenoemde additionele kosten dekken, maar hiermee kunnen we ook het beleid 'meer geld op het veld' - ingezet vanaf seizoen 2020/2021 - continueren en verder uitbouwen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de begroting van seizoen 2022/2023 verwijzen wij naar de website. Nadat je bent ingelogd, vind je de begroting via het menu Club, Documenten.


De contributieverhoging betekent een extra financiële tegenvaller in een periode waarin de meesten van ons sowieso te maken krijgen met stijgende kosten. Daarom verruimen we volgend jaar de mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen van 2 naar 3 termijnen. Voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld overblijft om te sporten blijft de mogelijkheid bestaan om de contributie volledig via het Jeugdfonds te laten betalen. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de penningmeester via [email protected].


Vriendelijke groet,
Bestuur AHC IJburg
 
28-4-2022 Bestuur