header foto
 

Communicatie tussentijdse evaluatie teams

11-11-2021

Beste leden, 

 

De eerste ronde van de competitie is afgerond. Wat was het goed om te zien dat we weer lekker konden hockeyen in competitieverband! We zijn gestart  met de herfstcompetitie en daarna de zaalcompetitie. Vanuit de commissies maken we binnenkort een start met de eerste voorbereidingen voor de teamindeling seizoen 2022-2023.

 

Uitgangspunten teamindeling:
Een zo goed mogelijk proces om de afstemming en de doorstroming tussen de verschillende breedteteams en prestatieteams te verbeteren. Daarbij staan de 3 E’s voorop: Eigen niveau, Enjoy en Energie. Het hockeyplezier van de jeugd is daarbij het belangrijkste.

 

Prestatieteams 
Vanaf half november vinden er persoonlijke evaluatiegesprekken plaats met alle trainer/coaches van de prestatieteams.

Tijdens deze gesprekken focussen we ons op het functioneren van de coach[1] en het team.

Met de coach wordt besproken of er nog speciale aandacht moet worden besteed aan bepaalde spelers. Steken spelers boven het niveau uit of voldoen spelers niet aan de voorwaarden om in een prestatieteam te spelen[2]. Op basis van deze gesprekken kunnen er eventueel nog minimale aanpassingen plaatsvinden in de samenstelling van de teams. Er vinden geen tussentijdse samensteltrainingen plaats, deze vinden wel plaats tijdens de lentecompetitie.


Breedteteams

De breedtecommissie vraagt vanaf half novembervia een formulier* een tussentijdse input van:

1. teamtrainers

2. technisch managers

3. (ouder)coaches

*de gegevens worden na de teamindelingen voor de zomer verwijderd.

Welke input vragen we van de teamtrainers?
1. Techniek
2. Spelinzicht
3. Inzet en motivatie
Wij formuleren deze aspecten zo dat ze voor de teamtrainers (vaak jeugd) makkelijk te        
interpreteren zijn. De teamtrainers vergelijken de spelers binnen het team.


Welke input vragen we van de technisch managers?
Zij beoordelen de spelers op dezelfde aspecten als de teamtrainers maar gebruiken de hele leeftijdscategorie om spelers onderling met elkaar te vergelijken. Daarnaast vindt er overleg plaats tussen de technisch managers en de staf van de thematrainingen.

Welke input vragen we van de oudercoaches?
Dezelfde vragen als aan de teamtrainers. Daarnaast stellen we een open vraag: welke zaken, met name wat betreft sociale aspecten, wil je de breedtecommissie voor dit moment nog meegeven?

 

Jongste jeugdteams
Vanaf begin november vinden er persoonlijke evaluatiegesprekken plaats met alle trainer/coaches van de jongste jeugd teams. Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging.


Sportieve groet van het Technisch hart AHC IJburg 

 Onderstaande documenten zijn terug te vinden op de AHC IJburg site onder documenten

[1]Zie document "Coach Criteria”

[2] Zie document "Afspraken Prestatieteams”

 
11-11-2021 Technische Commissie