header foto
 

LAATSTE MOGELIJKHEID OM IN TE SCHRIJVEN ALV

2-2-2021 Nieuws
Beste leden,

LAATSTE MOGELIJKHEID AANMELDEN VOOR ONLINE ALV

Om alles technisch goed voor elkaar te krijgen en op tijd te beginnen is het essentieel dat leden zich vóóraf aanmelden voor de ALV. We hebben besloten de inschrijftermijn iets te verlengen namelijk tot woensdagmiddag 3 februari 17u. Zo snel mogelijk daarna zullen de mensen die zich ingeschreven hebben een mail krijgen met daarin

 • Notulen voorgaande ALV
 • Link naar de Teamsvergadering

Gedurende de vergadering zal er een aantal keer gestemd worden. Dit doen we middels een stemformulier dat gedurende de vergadering gepresenteerd zal worden de vergaderings-chat.

De teams meeting wordt om 19.45u opengezet. Klokslag 20u trappen we af.

Met dit formulier kun je je nog aanmelden tot morgenmiddag 17u.


De Agenda 
 • Opening en mededelingen 
 • Vaststellen agenda
 • Vastellen notulen 14 december 2020 
 • Kort verslag bestuur​
 • Goedkeuring jaarrekening 2019-2020​
 • Decharge bestuur voor de jaarrekening 2019-2020 ​
 • Décharge Lotte Hageman​
 • Prognose resultaat 2020-2021 ​
 • Voorstel corona restitutie contributie senioren​
 • Stand van zaken sportpark IJburg ​
 • Stand van zaken technisch zaken ​
 • Rondvraag en sluiting

Het bestuur
 
2-2-2021 Bestuur