header foto
 

Wijziging email adres of rekeningnummer

14-6-2012
Voorafgaand aan de incasso ontvangen alle leden per e-mail een factuur. Leden kunnen hun e-mailadres(sen) zelf wijzigen in Mijn AHC IJburg (bij Instellingen). Inloggen gaat via het invoeren van het eigen lidnummer en wachtwoord.

Eventuele wijzigingen in het rekeningnummer dienen te worden doorgegeven aan [email protected]
 
14-6-2012 Penningmeester