header foto
 

Inleveren materialen

4-7-2018 Nieuws

Het seizoen zit er op en de materiaalcommissie is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen om alles weer in topconditie te krijgen. 


Daarom moeten alle jongste jeugd en junioren teams hun keeperstassen en overige spelmaterialen (evt. ballentassen, zaalballen, zaalriempjes, cornermaskers, hesjes, etc.) inleveren, schoon en/of gewassen!


De senioren teams vaste keepers worden geacht hun tas te behouden, maar dienen contact op te nemen om hun uitrusting af te stemmen voor het komende seizoen.


Wanneer

Tijdens de Witte Rook sessies:

- op zaterdag 7 juli de F teams (10.00 uur), de E teams (12.00 uur) en de D teams (14.00 uur)

- op zaterdag 14 juli de C, B en A teams (respectievelijk om 10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur)


Waar

Clubhuis van AHC IJburg. Indien niemand aanwezig om in te nemen dan de tas achterlaten in de dameskleedkamer 


Wie

Alle jongste jeugd en junioren teams, respectievelijk teams: E, E8-tal, D, C, B en A (liefst diegene die de overeenkomst getekend heeft)

                                 

Wat in te leveren

- volledige keeperstassen van alle jongste jeugd en junioren teams

- ballentas/zaalballen/pionnen/ hesjes en cornermaskers

NB alleen originele door de club uitgegeven cornermaskers!!! (andere merken/modellen zelf aangeschafte maskers worden niet geaccepteerd en wordt met terugwerkende kracht in rekening gebracht)


Hoe in te leveren

- keeperstas en keeperspullen schoon en/of gewassen, vrij van vuil, zand of afval

- keepershirts en hesjes gewassen

- formulier (A4) toevoegen met volgende informatie:

1. naam team (afgelopen seizoen) 

2. naam, rol en telefoonnummer van persoon die tas inlevert

3. afwijkingen ten opzichte van de originele staat bij aanvang bruikleen


Verrekening

Te weinig ingeleverde spullen worden als verloren beschouwd en zal in rekening worden gebracht. 

                                  

Indien teams onverhoopt niet de in bruikleen genomen materialen kunnen inleveren op de aangegeven dagen, informeer dan de materiaalcommissie d.m.v. een duidelijke mail om een en ander af te stemmen voor inname ([email protected]).


Voor alle teams (uitgezonderd de senioren teams) geldt: kom je niet langs op de bovengenoemde dagen of laat je niets van je horen via mail, dan gaan we er vanuit dat de materialen niet kunnen worden ingeleverd en brengen we de kosten volgens de bruikleenovereenkomst in rekening.


Alvast een prettige vakantie toegewenst!


 

Hartelijke groet,

 
4-7-2018 Materiaal