header foto
 

Over de veiligheid van onze velden ...

12-10-2016 Nieuws Onze hockeyvelden worden steeds gladder. De warme zomer is hier o.a. debet aan. Die gladheid is niet veilig. Wij zijn dan ook doorlopend in gesprek met de gemeente Amsterdam over deze situatie.

Vanaf aanstaande maandag 17 oktober worden onze velden grondig schoongemaakt! Dat zal de gehele week duren. Bij aanvang van de herfstcompetitie zijn de velden weer in goede conditie. Omdat er in de vakantie hockeykampen zijn, is er een zorgvuldige planning, om te kunnen spelen op een schoongemaakt en dus veilig veld.

Voor de langere termijn is het bestuur ook in overleg met de gemeente, om de veiligheid van onze sporters blijvend te kunnen waarborgen.

Daarnaast is er in de afgelopen dagen veel gesproken over rubberkorrels gebruikt in (voetbal) kunstgrasvelden n.a.v. het TV-programma Zembla.Voor de goede orde. De in de uitzending genoemde rubberkorrels zijn niet aanwezig op onze hockeyvelden. 

Chantal Mies, beleidsadviseur bij de KNHB, neemt alle onzekerheid weg:


‘De kunstgrasvoetbalvelden waar het om gaat zijn velden die bestrooid zijn met rubberen korrels. In onze hockeyvelden maken we überhaupt geen gebruik van rubber als infillmateriaal.’


Mies vertelt dat er voor een hockeyveld eigenlijk maar 2 mogelijkheden zijn als laag tussen de grassprieten: water of zand. In enkele gevallen is de laag onder de kunstgrasmat, de e-layer die voor demping zorgt, wel van onder andere rubber gemaakt. ‘Maar die elastische laag is volledig ingekapseld en ingeklemd aan de zijkanten en daar bovenop komt nog eens de kunsgraslaag. 


Aanraking van het lichaam met het rubber, waar het in de documentaire van Zembla om gaat, is dus onmogelijk.’


Het bestuur
AHC IJburg

 
12-10-2016 Bestuur