header foto
 

Club sluit sponsorcontract met de Rabobank

19-11-2014 Nieuws Tijdens de recente ALV konden we al melden dat we weer een prachtig sponsorcontract hebben gesloten met de Rabobank. Afgelopen week hebben we het ondertekend in het bijzijn van leden van De Club van 100, een aantal vrijwilligers uit verschillende commissies en het voltallige bestuur. 

Het nieuwe contract loopt over drie jaren en loopt progressief op met de verwachte groei van de club. In totaliteit is het een substantieel bedrag. Het bedrag was al opgenomen in onze begroting voor het lopende seizoen. 

De ondertekening vond plaats in het Stedelijk Museum. De Rabobank, die hoofdsponsor is van het Stedelijk, trakteerde vervolgens op een mooie rondleiding langs het werk van Marlene Dumas. Een prachtige tentoonstelling, een echte aanrader voor de komende periode waarin wat minder gehockeyd zal worden.

Het bestuur. 
 
19-11-2014 Bestuur