header foto
 

REMINDER formulieren teamindeling

17-5-2024 Beste spelers,

Hierbij een reminder voor het invullen van onderstaande formulieren! Deze staan alleen nog vandaag open!

In dit bericht vinden jullie in het kort per categorie toegelicht hoe de teamindeling verloopt van 2024/2025. In het bijgevoegde 'Spoorboekje' wordt dit proces nogmaals stapsgewijs toegelicht. Hierin staat hoe de indeling verloopt, wie erbij betrokken zijn, wat de belangrijke data zijn en welke formulieren er ingevuld moeten worden.

Prestatieteams
De indeling vindt onder andere plaats op basis van continue monitoring van de spelers en coachgesprekken. Daarnaast zijn er samensteltrainingen om spelers te beoordelen op motoriek, (kleine) techniek, motivatie en hockeybeleving.

De aanmelding voor de samensteltraining sluit op 7 mei, deze uitnodiging is in een aparte mail naar jullie verstuurd.

Breedteteams
De indeling vindt plaats op basis van hockeytechnische zaken en sociale verbanden. Daarbij wordt de input van trainers, Technisch Managers en (ouder)coaches meegenomen. Daarnaast inventariseren we de wensen van de spelers zelf.

Alle spelers die momenteel in een breedteteam spelen (O10 tot en met O18) worden verzocht het formulier voor 18 mei aanstaande in te vullen. Je kunt via dit formulier aangeven wat je wensen zijn ten aanzien van de teamindeling.

Je speelt volgend seizoen in een Onder 12 team

Wat nieuw is voor de kinderen die voor het eerst in de O12 categorie spelen, is dat er een onderscheid wordt gemaakt in breedte- of prestatieteams.

Als je de drive hebt om in een prestatieteam te spelen, dan moet je je aanmelden voor de samensteltraining. Meedoen met de samensteltraining betekent niet automatisch dat je wordt ingedeeld in een prestatieteam. Aanmelden kan t/m 7 mei via deze link.

We vragen alle kinderen die volgend voor het eerst in de O12 spelen ook het volgende wensenformulier in te vullen.

Jongste jeugd

Je 
speelt volgend seizoen in een 2e jaarsWaterhoentjes/ Onder 7 team
Het team waar je nu in speelt wordt doorgeschoven naar volgend seizoen. Je team blijft dus hetzelfde, tenzij er opzeggingen zijn. Deze plaatsen worden opgevuld vanuit de wachtlijst.Mocht je liever in een ander team willen spelen, dan kun je dat doorgeven in onderstaand formulier. Wij kunnen niet garanderen dat we dit verzoek kunnen honoreren. Dit hangt af van eventuele wijzigingen in andere teams en de opvulling vanuit de wachtlijst. Voorkeuren kun je doorgeven via dit formulier.

Je speelt volgend seizoen in een Onder 8 team
Omdat de teams nu vrij groot zijn, willen we deze bij voorkeur herindelen. Het aantal kinderen per team voor komend seizoen hangt af van de af- en aanmeldingen. Het streven om teams met acht kinderen samen te stellen. In dit formulier kun je maximaal 3 namen doorgeven van vriendjes /vriendinnetjes met wie je in het team zou willen. Wij doen ons best om je bij vriendjes/ vriendinnetjes te plaatsen.

Je speelt volgend seizoen in een O9 of O10 team
Criteria voor de teamindeling zijn motoriek, techniek en hockeybeleving. Door deze manier van indelen komen alle kinderen binnen hun eigen ontwikkelingsniveau het meeste aan hockeyen toe. Bij het indelen de samenstelling van de teams houden we daarnaast als tweede criterium rekening met vriendjes en vriendinnetjes. Voorkeuren kun je doorgeven via dit formulier.

Bekendmaking teamindeling alle teams

De (voorlopige) teamindeling wordt maandagavond 10 juni op de website gepubliceerd.

In de week van 13 tot en met 19 juni kunnen wijzigingsverzoeken worden ingediend.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie verwijzen we je naar de links in dit bericht en het spoorboekje.

Sportieve groet,

Technisch Hart AHC IJburg


 


 
17-5-2024 Technische Commissie