header foto
 

Belangrijke data: teamindeling seizoen 2024/25

11-4-2024 De Breedte-, Prestatie en Jongste Jeugd Commissie zijn enige tijd geleden gestart met de voorbereidingen voor de teamindeling seizoen 2024/25. Zij volgen daarbij het standaard proces dat is vastgelegd in spoorboekje. Hieronder alvast enkele belangrijke data:

Link naar formulier voor aanmelden samensteltrainingen prestatieteams O12/14/16 via bericht op de site en via e-mail Dinsdag 16 april
Spoorboekje met links naar formulieren voor Jongste Jeugd & breedteteams Junioren via bericht op de site en via e-mail Maandag 6 mei
Deadline aanmelden samensteltrainingen prestatieteams O12/14/16 via formulier Dinsdag 7 mei
Deadline telefonisch opgeven trainingsgroep prestatieteams O18 Dinsdag 7 mei
Samensteltrainingen prestatieteams O12/14/16 Dinsdag 14 t/m donderdag 16 mei
Bekendmaking trainingsgroep O18 prestatieteams Vrijdag 17 mei
Deadline invullen formulieren voor Jongste Jeugd & breedteteams Junioren Zaterdag 18 mei
Trainingsdata trainingsgroep O18 prestatieteams n.n.b.
Bekendmaking voorlopige teamindeling via de site Maandag 10 juni

Hieronder meer informatie over de diverse stappen in het proces.

Spoorboekje & wensenformulier: 6 mei
Maandag 6 mei ontvangen alle leden het geüpdatete spoorboekje met de formulieren waarin wensen ten aanzien van de teamindeling voor Jongste Jeugd en breedteteams Junioren kunnen worden opgegeven.

Aanmelden samensteltrainingen prestatieteams: vóór 7 mei
Voor spelers die de ambitie en drive hebben om in een Onder 12 t/m 16 prestatieteam te spelen is het van belang om je voor dinsdag 7 mei aanstaande op te geven voor de samensteltraining. Het formulier voor het aanmelden voor de samensteltraining wordt dinsdag 16 april gedeeld via de site en via e-mail.
Let op: Ook spelers die op dit moment al in een prestatieteam spelen dienen zich voor de samensteltrainingen aan te melden.

Aanmelden trainingsgroep O18 prestatieteams: vóór 7 mei
Spelers die nu in een O16- of O18-prestatieteam zitten en volgend jaar in een O18-prestatieteam willen spelen worden automatisch in de O18-trainingsgroep ingedeeld. Spelers die nu in een O16- of O18-breedteteams spelen en die volgend jaar in een O18-prestatieteams willen spelen kunnen opgeven of ze in aanmerking willen komen voor de trainingsgroep. Na overleg met huidige trainers en coaches wordt geïnventariseerd wie uitgenodigd wordt voor de trainingsgroep.

Opgeven voor de meisjes O18-trainingsgroep kan telefonisch voor 7 mei via Jonas van der Zande (06-33689678) en voor de jongens via Maarten de Groot (06-51803894).

De data voor deze trainingen wordt aan de uitgenodigde spelers gecommuniceerd. Uit de trainingsgroep wordt uiteindelijk de definitieve samenstelling van de O18-prestatieteams bepaald. Daarbij zijn de observaties tijdens deze trainingen en de input van trainer(s) en vanuit de coachgesprekken leidend.

Bekendmaking (voorlopige) teamindeling: 10 juni
De (voorlopige) teamindeling wordt maandagavond 10 juni via de site bekendgemaakt.

Opzeggen v óór 1 mei
Mocht je overwegen om je lidmaatschap op te zeggen, doe dat dan voor 1 mei aanstaande* door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. Vermeld in de mail je naam, lidnummer en de reden van opzegging.

Wij wijzen erop dat wij bij opzeggingen die we van 1 tot en met 31 mei ontvangen er 60 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij opzeggingen vanaf 1 juni 2024 wordt de volledige contributie in rekening gebracht.*

* Voor spelers die in 2024/2025 in een seniorenteam spelen gelden afwijkende data. Zij kunnen zonder extra kosten opzeggen tot 1 juli. Bij opzeggingen vanaf 1 juli wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
 
11-4-2024 Technische Commissie