header foto
 

ALV 17 april 2024

4-4-2024 Beste leden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2024.

Locatie: Clubhuis AHC IJburg
Datum & tijd: woensdag 17 april 2024, 20:00 uur

AGENDA
 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vergadering 24 november 2023
 3. Terugblik & update Technische Zaken
 4. Update overige commissies
 5. Jaarrekening 2021/2022 (incl. verslag kascommissie & decharge)
 6. Concept jaarrekening 2022/2023
 7. Begroting & contributievoorstel 2024/2025
 8. Wijziging bestuur
 9. Update sportpark
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Er zijn achter de schermen veel commissieleden die zich vrijwillig inzetten voor onze vereniging. De algemene ledenvergadering is de uitgelezen gelegenheid om als lid je respect voor en interesse in het werk van deze vrijwilligers te tonen. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als er uit alle teams minimaal één afgevaardigde naar de ALV komt. Stem dus even af in het team wie er komt en dan zien we je graag op woensdag 17 april.


Heb je vragen over andere zaken dan de agendapunten, ook dan nodigen we je van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Na afloop van de vergadering is er voldoende gelegenheid om - onder het genot van een drankje en bitterbal - met het bestuur in gesprek te gaan.

Tot woensdagavond 17 april!

Vriendelijke groet,
Bestuur AHC IJburg
 
4-4-2024 Bestuur