header foto
 

Update verenigingsmanager

4-2-2024 Beste leden, trainers en vrijwilligers,

Graag geven wij jullie een update over het werk dat Maurice van der Moere heeft verzet sinds zijn start als verenigingsmanager op 1 december jongstleden.

Nieuwe container

We hebben een tweede container erbij! Deze container zal gebruikt worden voor de opslag van keeperstassen en andere materialen. Daarmee kunnen we het clubhuis (incl. de kleedkamers) schoon & opgeruimd houden. In samenwerking met de materiaalcommissie zal de container de komende weken worden ingericht. Zodra er de container volledig in gebruik genomen kan worden voor de opslag van keeperstassen, zullen teams hierover geïnformeerd worden.

Werkplek kleine zaal
In het rechtergedeelte van de kleine zaal heeft Maurice een afsluitbare werkruimte gecreëerd. Deze werkruimte is enkel bestemd voor Maurice en voor het bestuur. In afzonderlijke gevallen (bijv. voor vertrouwelijke gesprekken) kan op verzoek gebruik worden gemaakt van deze ruimte. Daarvoor kun je contact op nemen met Maurice via [email protected].

Sloten & alarm
De alarminstallatie van het clubhuis is volledig nagelopen. Voor start van het nieuwe seizoen zullen bepaalde sloten veranderd. Ook zal de alarmcode worden aangepast. Per gebruikersgroep worden codes voor lockers en voor het alarm gecreëerd. Iedereen die op dit moment de club kan openen/sluiten zal hier binnenkort over geïnformeerd worden.

Schoon & opgeruimd
Het hele clubhuis is grondig schoongemaakt en opgeruimd: de toiletten, de bar, keuken, de berging, het voorraadhok en de grote en kleine zaal. Met name in de keuken was dat hoognodig. En dat is wellicht nog een understatement 😉
De vaatwasser heeft overuren gedraaid en er zijn vuilniszakken vol afgevoerd. Het voorraadhok is volledig nieuw ingericht. De herinrichting en het voorraadbeheer zal de komende periode nog verder geoptimaliseerd worden, met als doel om verspilling tegen te gaan en kosten te besparen.

Alles zal in maart klaar zijn voor een frisse start. Om het zo te houden hebben we de hulp van de barhoofden en -medewerkers hard nodig. Bij aanvang van het seizoen zullen we jullie dus informeren over de veranderingen in de taken m.b.t. de bar en de keuken.

Vervanging kartonnen bekers
Nog een nieuwtje: vanaf nu schenken we aan de bar koffie en thee uit kopjes in plaats van kartonnen bekers. Op de zolder - een ware schatkamer 🙂 - hebben we een voorraad kopjes gevonden die na een rondje vaatwasser direct in gebruik zijn genomen. We zullen in maart een test gaan draaien om te zien of het haalbaar is om alle kartonnen bekers te vervangen.  
Onze koffie was al lekker, maar zal in deze kopjes nog lekkerder gaan smaken.

Contracten toeleveranciers
Maurice heeft een gestart gemaakt met het doorspitten van de contracten met toeleveranciers en benaderen van deze toeleveranciers. Daar waar nodig worden contracten herzien of opgezegd. Belangrijk doel van deze exercitie is om kosten te besparen, gunstigere tarieven te onderhandelen en mogelijke risico's voor de club te beheersen.

Als onderdeel van dit actiepunt zal op korte termijn ook gekeken worden naar contracten met sponsoren. Een financieel gezondere club is mede mogelijk door groei van de sponsorinkomsten. Wij hopen jullie hier snel meer over te kunnen informeren. Als je interesse hebt om vanuit de sponsorcommissie Maurice te ondersteunen op het vlak van sponsoring, neem dan contact op met [email protected].

Kluswerkzaamheden clubhuis
Het hoogstnodige onderhoud is gepleegd aan het clubhuis. Zo zijn gaten aan de buitenkant van het clubhuis gedicht, dakgoten zijn gereinigd en her en der is wat hang & sluitwerk gerepareerd. 

Contact gemeente
Maurice is sinds december betrokken bij de gesprekken die lopen met de gemeente over ontwikkeling van het sportpark. De besluitvorming is nog in volle gang, dus op dit moment kunnen we helaas nog geen update geven over een tijdslijn met betrekking tot bouw van een nieuw clubhuis en/of uitbreiding van het aantal velden.

Tot zover de update vanuit het bestuur over de activiteiten van de verenigingsmanager. 

Maurice zal vanaf maart regelmatig op clubavonden en competitiedagen aanwezig zijn. Heb je tips, vragen of ideeën? Mail Maurice dan, of drink binnenkort een kopje koffie met hem op de club. 


Groet,
Bestuur AHC IJburg
 
4-2-2024 Bestuur