header foto
 

ALV verplaatst naar 13 oktober

29-9-2023 De Algemene Ledenvergadering die oorspronkelijk op vrijdag 6 oktober plaats zou vinden is - in verband met de Silvercup wedstrijd van Heren 1 - verplaatst naar vrijdag 13 oktober.

AGENDA
  1. Opening & vaststelling agenda
  2. Statutenwijziging
  3. Jaarekening 2021/22
  4. Aftreden Jan Carel Bast
  5. Benoeming nieuwe bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering zijn te raadplegen via de website van AHC IJburg, door in te loggen en vervolgens te gaan naar: Club -> Documenten -> Algemeen.

Mocht je vooraf de jaarrekening willen inzien, stuur dan een mail naar [email protected]
 
29-9-2023 Bestuur