header foto
 

Algemene Ledenvergadering 21 april 2023

16-4-2023 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 21 april 2023

Datum: vrijdag 21 april 2023
Aanvang: 20:30 uur
Plaats: Clubhuis

De agenda is als volgt:
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen vorige vergadering
 4. Terugblik 1e seizoenshelft & vooruitblik
 5. Technische zaken
 6. Jaarrekening 2021/2022
 7. Begroting 2022/2023
 8. Contributieverhoging 2022/2023
 9. Update statutenwijziging
 10. Update sportpark
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering zijn te raadplegen via de website van AHC IJburg, door in te loggen in Lisa en vervolgens te gaan naar: Club -> Documenten -> Algemeen.

Mocht je vooraf vragen hebben voor het bestuur, stuur deze dan naar [email protected].
 
16-4-2023 Bestuur