header foto
 

Reminder: vanavond ALV met o.a update ontwikkeling sportpark

17-11-2022 Vandaag wordt in de gemeente de uitkomst van het extra onderzoek naar uitbreiding van het sportpark besproken. De uitkomst hiervan is bepalend voor de toekomst van onze club, de locatie en bouw van het nieuwe clubhuis en voor het aantal velden dat we krijgen. Tijdens de ALV van vanavond geven we jullie graag een update over de genomen besluiten. De ALV start om 20.30 in het clubhuis.

De volledige agenda:
 1. Opening & mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen 11 april 2022
 4. Verslag bestuur
 5. Verslag technische zaken
 6. Conceptcijfers 2021/2022
 7. Update voortgang statutenwijziging
 8. Update sportpark
 9. Benoeming kascommissie
 10. Benoeming Kim Komijn-Caspers
 11. Rondvraag
 12. Sluiting 
Tot vanavond!

Vriendelijke groet,
Bestuur AHC IJburg
 
17-11-2022 Bestuur