header foto
 

Algemene Ledenvergadering 17 november 2022

4-11-2022

Het bestuur van AHC IJburg nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 november om 20.30 in het clubhuis. De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening en mededelingen;
 2. Vaststellen agenda;
 3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 11 april 2022;
 4. Kort verslag bestuur;
 5. Update hockey technische zaken;
 6. Benoeming kascommissie;
 7. Voorlopig financieel verslag 2021-2022;
 8. Update statutenwijziging;
 9. Update sportpark & accommodatie;
 10. Benoeming nieuw bestuurslid Kim Komijn-Caspers;
 11. Rondvraag & sluiting


De notulen van de vorige vergadering van 11 april 2022 staan op de website (Inloggen > Club > Documenten).

 
4-11-2022 Bestuur