header foto
 

Onveilige verkeerssituatie Oeverzeggestraat

26-10-2022 Nieuws Beste leden, beste ouders,

De afgelopen weken is er sprake van zeer onveilige verkeerssituaties in de Oeverzeggestraat, zowel op trainingsdagen als competitiedagen. Namens gemeente, buurtbewoners en beide sportverenigingen willen wij jullie dringend verzoeken het sportpark niet met de auto te bezoeken en uitsluitend te voet, met de fiets of (snor)scooter te komen, zowel doordeweeks als in het weekend. 

Doordeweeks is er sprake een opeenhoping van auto's die kinderen afzetten, ophalen of wachten voor het sluispaaltje in de Oeverzeggestraat. Het sportpark is doordeweeks niet bereikbaar voor auto's en het paaltje is dan ook omhoog. In de afgelopen weken zijn er drie keer auto's in volle vaart op het paaltje ingereden met gevaarlijke botsingen en schuivers tot gevolg. Ook wordt met regelmaat voor bewoners van de straat de toegang geblokkeerd en wordt er door de grasvelden rondom de woonblokken, waar kinderen spelen, heen gereden.
 
In het weekend verschuift de problematiek zich naar het park waar niet alleen bezoekende teams, maar ook spelers van eigen teams met de auto komen. 

Zowel doordeweeks als in het weekend is er dus sprake van een onveilige verkeerssituatie op een van de hoofdfietsroutes van IJburg. Deze situatie is onacceptabel en onder de aandacht bij handhaving en de buurtagent. Wij doen derhalve een dringend beroep op jullie medewerking om niet met de auto naar het sportpark te komen. Pak lekker de fiets, scooter of kom te voet!

Namens de besturen van beide sportverenigingen, dank voor jullie medewerking.

Bestuur AFC IJburg & Bestuur AHC IJburg 
 
26-10-2022 Bestuur