header foto
 

Herinnering ... uitnodiging algemene ledenvergadering vanavond!

2-10-2013 Nieuws

Vergeet je niet de algemene ledenvergadering (ALV) van AHC IJburg vanavond?


Op een ALV geeft het bestuur van AHC IJburg openheid over de gang van zaken binnen de club en hebben de leden mogelijkheid tot inspraak.  


De agenda voor deze ALV bevat informatie over de ontwikkeling van het sportpark, een investering in het eigen clubhuis, ontwerp en inrichting clubhuis, een verslag van de kascommissie, presentatie van de evenementenkalender, verslag sponsor-inkomsten, aftreden van bestuurslid Harold Klaassen en benoeming van Evert Jan de Vries als secretaris. 


De ALV is vanavond, inloop vanaf 20.00 uur, start vergadering 20.30 uur in het (oude) clubhuis. 


Tot ziens op 3 oktober!

 
2-10-2013 Bestuur