header foto
 

Toestemmingsverklaring voor het gebruik van gegevens voor witte rook sessies jeugdteams

5-6-2020
In verband met Corona-maatregelen is het niet mogelijk om fysieke witte-rooksessies op de club te organiseren. De witte-rooksessies gebruiken we enerzijds om algemene informatie over de club en het aanstaande seizoen met jullie te delen. Anderzijds is dat het moment waarop de ouders/begeleiders van de kinderen voor het eerst in teamverband kennis kunnen maken en de teamrollen kunnen verdelen. We vragen jullie hierbij middels dit Formulier expliciet toestemming om jullie contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) binnen de nieuw te vormen teams te delen. De lijn-co√∂rdinatoren maken vervolgens app-groepen aan, zodat een ieder kennis kan maken en de rollen verdeeld kunnen worden via de app-groep. Ook kan deze tijdelijke groep gebruikt worden om de algemene informatie van de club te delen. Zodra de teamrollen verdeeld zijn, zal de lijn-co√∂rdinator de groep verlaten. Op het reactieformulier wat we graag retour willen hebben voor 12-juni, kan je aangeven of je akkoord bent met bovenstaande.

Uw toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en vereniging. Voor nieuwe gegevensverwerking vraagt de vereniging opnieuw om uw toestemming.

Wanneer uw gegevens niet meer benodigd zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, dan zal de vereniging de gegevens direct verwijderen.
 
5-6-2020 Technische Commissie