header foto
 

Plaatsing van Wachtlijst

6-3-2013 Nieuws

Dag allemaal,

 

Iedereen die bij AHC IJburg wordt geplaatst kan in dit stuk belangrijke zaken terugvinden.

 

Allereerst iets over de structuur van AHC IJburg.

 

Wij spelen met de jeugd op zaterdag en zondag competitie. Beide competities worden door de KNHB georganiseerd.

 

Als je op 1 oktober van het sieizoen 7 jaar bent mag je competitie spelen. Dan begin je in de F en speel je met 8 kinderen in een team drietal competitie. (voor de precieze uitleg verwijs ik even naar de site van de knhb).

Daarna ga je als 8 en 9-jarige zestal spelen, met 8 kinderen in een team. Tot nu toe neemt een wedstrijd een kwart veld in beslag.

Als 10 jarige ga je achttal spelen op een half veld en zitten er 10 of 11 kinderen in een team.

Vanaf 11 t/m 17 jaar ga je elftal spelen en zit je met 13 of 14 kinderen in een team.

 

Aangezien we in opbouw zijn als vereniging kan hier wel eens van worden afgeweken maar dit vormt de basis.

 

Op termijn beschikken we over drie velden. Deze drie velden hebben een maximale bezettingscapaciteit die we op de wedstrijddag op relatief korte termijn ook volledig gaan benutten.

 

Per seizoen kunnen er maximaal 6 F teams instromen bij de meisjes en 4 F teams bij de jongens. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen krijg je het aanbod om aan de zondagcompetitie mee te doen. Standaard delen wij eerst de zaterdagcompetitie in en daarna de zondagcompetitie. Dit heeft als reden dat de zondagcompetitie nog jong en relatief klein is en nog volop in ontwikkeling. Voor het overige beschouwen wij de zaterdag en zondagcompetitieleden als gelijkwaardig. Mocht je dus een specifieke voorkeur hebben voor de zondag dan moet je dat zo snel mogelijk bij de ledenadministratie aangeven.

 

Momenteel proberen we iedereen die komend seizoen wil hockeyen in een trainingsgroep in te delen met gelijktijdig het vooruitzicht om in te stromen met ingang van seizoen 2013-2014 in de zaterdag of in de zondagcompetitie. Iedereen die ingeschreven staat op de wachtlijst en met ingang van 1 oktober 2013 7 jaar of ouder is krijgt van ons binnenkort een aanbieding om in te stromen als trainingslid. Indien je daar geen gebruik van wilt maken moet je dit melden bij de ledenadministratie. Als we niets horen gaan we er van uit dat je meedoet en wordt je in eerste instantie trainingslid. Dit betekent dat er via automatische incasso inschrijfgeld en een half jaar contributie wordt geïnd.

 

Dit indelen doen we op basis van de wachtlijstcriteria die je op onze site kunt terugvinden. Let wel inschrijvingsduur is geen criterium. Kinderen die gebruik maken van het trainingslidmaatschap hebben zo direct bij de teamindeling voor seizoen 2013-2014 voorrang op kinderen op de wachtlijst. Indeling in de zondagcompetitie betekent overigens niet dat je elk moment kunt overstappen naar de zaterdagcompetitie. Vanuit de zondagcompetitie heb je wel voorrang op de wachtlijst indien er een plek vrijkomt in de zaterdagcompetitie.

 

Deze indeling vindt direct plaats op de manier zoals we al onze teams hebben georganiseerd namelijk met inzet van vrijwilligers. Wij zorgen voor een hoofdtrainer en het team zorgt voor de assistent trainer die onder leiding van de hoofdtrainer de trainingen aan het team geeft.

De eerste keer delen we de groep van 48 kinderen in in teams. Dit zijn ook de teams die we volgend seizoen dan door willen laten stromen in de competitie. Het is dus best belangrijk dat je er dan bij bent.

De trainingsmomenten staan voor het komende half jaar vast op de woensdagmiddag van 2 tot 6 uur en de zondagochtend van 9-10 uur. Wij zijn nog aan het puzzelen hoe we deze beschikbare ruimte zo goed mogelijk kunnen indelen.

 

Zoals je kunt lezen is het best een complex verhaal maar we doen ons best om alles in goede banen en naar ieders tevredenheid in te vullen. Daarbij hebben we jullie hulp uiteraard hard nodig zo meteen in de praktijk.

 

Dus tot snel, namens AHC IJburg

John Copier

Veelgestelde vragen bij plaatsing van de wachtlijst, Even een paar antwoorden:


Ook bij trainingen verwachten we dat iedereen bitje in heeft en scheenbeschermers draagt. Verder draag je natuurlijk sportkleding en kunstgrasschoenen. Een stick heb je ook nodig. Wij hebben geen voorraad aan sticks, bitjes of scheenbeschermers. Die moet jezelf even organiseren.


Tot de zomer ben je trainingslid en heb je voorang bij plaatsing als gewoon lid op de wachtlijst bij de teamindeling voor het komende seizoen. Na de zomer is het onze bedoeling om je in te delen in een team dat competitie gaat spelen*.

 

Er is één proefles en daarna doe je mee, of niet.

 

Als er aan het team een Z is toegevoegd op het einde, bijvoorbeeld Mftr1-Z, dan betekent dit dat je bent ingedeeld in een team dat volgend seizoen op zondag competitie gaat spelen*. Op zaterdag is geen ruimte meer.

 

Het trainingsmoment/tijdstip is van toepassing tot het einde van dit seizoen, half juni. Daarna worden de trainingen opnieuw ingedeeld. In het algemeen geldt dat de jongste kinderen op woensdag en vrijdagmiddag trainen.

 

Je wordt trainingslid als je meedoet. Dat betekent dat je een factuur onvangt voor inschrijfgeld, €75,- en een half jaar trainingslidmaatschap, €75. Begin je later in het voorjaar, eind april, dan bedraagt de contributie €50,-.

 

De indeling is op basis van de wachtlijstcriteria tot stand gekomen. Ruilen kan dan ook zeker niet zomaar. Een voorkeur opgeven kan natuurlijk altijd en indien mogelijk houden we daar rekening mee. Van zaterdag naar zondagcompetitie doorschuiven is alleen mogelijk als er plek is.

 

 

* Ieder lid heeft bij ons het recht om tot 30 april een verzoek op te geven voor het komende seizoen. Bijvoorbeeld van zondag naar zaterdagcompetitie, in een bepaald team of iets dergelijks. Trainingsmomenten vallen daar niet onder, dat is echt onmogelijk om te organiseren.

Wij proberen altijd om rekening met het verzoek te houden maar dat is geen garantie dat het ook lukt.

 

Als je al over volgorde wilt spreken bij de indeling dan is deze als volgt:

De zondagcompetitie leden komen als eerste aan de beurt,

Gevolgd door de trainingsleden,

Gevolgd door de wachtlijst op basis van de criteria die we daarvoor hebben opgesteld.


 
6-3-2013 Technische Commissie