header foto
 

Privacy van onze leden en vrijwilligers

5-2-2019 Nieuws Het is de wens van het bestuur om steviger in te zetten op de bescherming van de privacy van onze leden en vrijwilligers. Door gebruik te maken van middelen die ons daarvoor door de KNHB beschikbaar zijn gesteld, willen we zo snel mogelijk een stappenplan afronden om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). 

Tot zijn aftreden in april is Evert -Jan de Vries bestuurlijk aanspreekpunt en hij zal namens het bestuur toezien op de afronding van dit stappenplan. Het bestuur heeft ook besloten om Rob Stadt aan te stellen als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Rob heeft veel expertise op het terrein van privacywetgeving en jarenlange ervaring als FG. In zijn onafhankelijke rol toetst een FG of de privacywetgeving wordt nageleefd en is aanspreekpunt voor vragen van leden en vrijwilligers. 

Meer informatie over Rob's achtergronden tref je op zijn site https://robstadt.nl/. Mede op basis van zijn adviezen zal het bestuur op de kortst mogelijke termijn een overeenkomst sluiten met alle vrijwilligers die met persoonsgegevens van leden en vrijwilligers in aanraking komen.
 
5-2-2019 Bestuur