header foto
 

Tijdelijk clubhuis

17-11-2012

We zijn druk bezig met het realiseren van een tijdelijk clubhuis. De brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost is verstuurd met het voorstel voor locaties voor het definitieve clubhuis ten oosten van het geplande 3e e hockeyveld en het tijdelijke clubhuis ten zuiden van het 2e hockeyveld. 

De vergunningsprocedure wordt binnenkort opgestart en afhankelijk van die procedure en het akkoord van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost kunnen we binnenkort al beginnen met de 1e fase van de bouw van het tijdelijk clubhuis van ca 350 m2 ten zuiden van het nieuwe 2e veld.

Waarschijnlijk kunnen we eind december de beschikking krijgen over een tijdelijk clubgebouw van ca 240 m2, dat door een aannemer opgeslagen en geprepareerd zal worden. Inzet is om nog een deel bij te kopen van ca 100 m2 , zodat we in ieder geval voor een aantal jaar tot realisatie van het definitief clubhuis een geschikt  onderkomen hebben.

 
17-11-2012 Bestuur