header foto
 

Agenda ALV 18 oktober 2012

9-10-2012 Nieuws Op de 18e wordt weer een ALV gehouden. Er is veel te bespreken. Op dit moment wordt ons tweede veld aangelegd, er wordt hard gewerkt aan een eigen clubhuis en ondertussen zorgen we er met zijn allen voor dat het huidige seizoen zo goed mogelijk verloopt.

De vergadering start om 20.30 uur in het clubhuis, maar je bent vanaf 20.00 uur welkom. Mocht je vragen hebben, tips voor verbetering of je willen aanmelden als commissielid kom dan lekker op tijd.

De agenda van de ALV is als volgt:
 • Welkom
 • Vooruitblik 2012-13
 • Financiën 
  • verantwoording uitgaven 2011/12 
 • Sponsor Commissie 
  • sponsorcontract Stag en Sportsfanatic
 • Bouw eigen clubhuis 2013
  • planning
  • bouwscenario’s
  • financiering en fondsenwerving
 • Rondvraag en sluiting
 
9-10-2012 Bestuur Bijlage