header foto
 

Parkeren voor bezoekers Sportpark IJburg

14-9-2012

Op zaterdag 15 september begint het stadsdeel een proef met het parkeren voor bezoekers van Sportpark IJburg. Het doel is om bezoekers die met de auto naar sportpark IJburg komen, gebruik te laten maken van de parkeergarage van het Winkelcentrum IJburg. Zo wil stadsdeel Oost de parkeeroverlast in de Oeverzeggestraat en omgeving aanpakken. De parkeergarage heeft voldoende capaciteit en ligt relatief dicht bij het Sportpark IJburg. Dit vormt een mogelijke oplossing voor het huidige parkeerprobleem, zonder dat er autoverkeer in het Diemerpark nodig is.

Met tekstborden en richtingaanwijzing worden bezoekers vanaf de IJburglaan naar de parkeergarage van het winkelcentrum geleid. Gedurende de eerste vier weekenden dat de proef loopt, zal aan het begin van de Oeverzeggestraat een verkeersregelaar staan die bezoekers wijst op het gebruik van de parkeergarage. De vier daaropvolgende weekenden zullen bezoekers alleen door bebording gestuurd worden. In de Oeverzeggestraat zelf geldt gedurende de proef een stop- en parkeerverbod. 

De resultaten van de proef worden aan de stadsdeelraad van stadsdeel Oost voorgelegd. De stadsdeelraad neemt deze resultaten mee bij het maken van keuzes over de verdere inrichting van het Sportpark IJburg in het Diemerpark.

 
14-9-2012 Communicatie Commissie Bijlage