header foto
 

Seizoen 2012-2013

6-4-2012 Nieuws

Beste leden van ahc IJburg

De lentecompetitie is nog volop bezig maar er zijn wat zaken over volgend seizoen die iedereen moet weten.

Op 18 april vindt de selectietraining plaats voor de samenstelling van de selecties voor seizoen 2012 – 2013. Daarover ontvangen jullie later meer bericht.

Iedereen die na dit seizoen wil stoppen moet dit voor 1 mei 2012 per email doorgeven aan de ledenadministratie; [email protected] . Vergeet in de opzegging niet het lidnummer te vermelden. Van de ledenadministratie ontvang je een bevestiging van de opzegging. Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs. Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (coaches, team managers, trainers) worden niet geaccepteerd.

In mei vinden dan de teamindelingen plaats voor het nieuwe seizoen.

De organisatie van volgend seizoen is dit jaar strakker georganiseerd dan jullie wellicht gewend zijn. Dat heeft een paar redenen:

 • Allereerst, we worden groter.
 • Daarnaast hebben we nog altijd maar één veld waardoor onze capaciteit beperkt is. Daardoor moeten we soms kiezen voor een minder ideale oplossing
 • Tot slot hebben we gemerkt dat er soms ‘handig’ gebruik wordt gemaakt van de schijnbare vrijblijvendheid waarmee de club draait. Dit heeft een paar keer ongewenste bijwerkingen tot gevolg gehad die we nu graag willen voorkomen.

Meedoen met de hockeycompetitie is natuurlijk waarvoor je lid wordt van AHC IJburg. Aangezien je pas vanaf 7 jaar mee kan doen met de hockeycompetitie kun je tot die tijd alleen trainingslid zijn van AHC IJburg. Daarna gaat je lidmaatschap automatisch over naar een volwaardig lidmaatschap en gaan we er van uit dat je mee doet met de hockeycompetitie van de hockeybond, de KNHB. Dit kan zowel op zaterdag als zondagochtend. De zaterdag is de reguliere hockeycompetitie waar iedere hockeyclub van Nederland aan meedoet en wordt in districten georganiseerd. Wij zitten in het district Noord-Holland. De zondagochtend wordt de ZOJEHO competitie gespeeld. Dit staat voor ZondagJeugdHockey en wordt bij een aantal clubs in de regio Utrecht gespeeld. AHC IJburg is ooit voor de officiële inschrijving bij de KNHB begonnen met competitie spelen in de ZOJECO, de voorloper van de ZOJEHO. Voor meer informatie over de ZOJEHO kun je een kijkje nemen op http://www.zojeho.nlDoor de capaciteitsproblemen op zaterdag doen we nog steeds mee met deze competitie omdat dit ons als club in staat stelt om meer kinderen te laten hockeyen in plaats van op de wachtlijst te staan. Wij willen tenslotte iedereen laten hockeyen. Aan welke competitie je meedoet is niet vrijblijvend. Je kunt dus niet zomaar overstappen van de zondag naar de zaterdagcompetitie. In dat geval zouden we acuut een capaciteitsprobleem hebben op de zaterdag. Je kunt wel een verzoek indien dat je graag op zaterdag zou willen spelen. Als daar ruimte voor is houden we rekening met je verzoek.

Bij de teamindeling hanteren we dit jaar een strikte leeftijdsscheiding. De peildatum is 1 oktober. Er is een gedoogperiode tot 31 december waarvan gebruik wordt gemaakt als kinderen er in hun ontwikkeling aan toe zijn om hoger te worden ingedeeld. Dit is overigens ter beoordeling van de technische commissie en de mogelijkheden binnen de club. Deze mogelijkheden hebben alles te maken met de onzekerheid rondom het tweede veld. Extra teams formeren kan niet omdat dit een extra beslag legt op de beperkte capaciteit en deze capaciteit wordt momenteel al volledig benut. Zo begint een wedstrijddag het komende seizoen op zaterdag om 8.45 en begint de laatste wedstrijd om 17.45 waardoor we om kwart over zeven klaar zijn. Dat is ook een belangrijke reden waarom wij geen 8E spelen of bij de eerste jaars D elftallen hebben.

De teams zien er als volgt uit:

 • De F teams, 1 oktober 2012, 7 jaar, worden door ons samengesteld. Er zitten maximaal 8 kinderen in een team. Er is tot 1 mei een mogelijkheid om voorkeuren op te geven. Indien mogelijk houden we daar rekening mee.
 • De eerste jaars E teams, 1 oktober 2012, 8 jaar, groeien door vanuit de F teams. Er zitten bij voorkeur 8 maar maximaal 9 kinderen in een team. Ons uitgangspunt daarbij is dat teams bij elkaar blijven.
 • De tweede jaars E teams, 1 oktober 2012, 9 jaar, groeien door vanuit de eerste jaars E teams. Kinderen die stoppen met hockeyen en kinderen die naar de selectie gaan worden vervangen. Er zitten bij voorkeur 8 maar maximaal 9 kinderen in een team.
 • De eerste jaars D teams, 1 oktober 2012, 10 jaar, worden opnieuw samengesteld. De teams gaan dan van zestal naar achttal. Er zitten bij voorkeur 10 maar maximaal 11 kinderen in een team. Naast de selectieteams komen er dus nieuwe teams. Er is tot 1 mei een mogelijkheid om voorkeuren op te geven. Indien mogelijk houden we daar rekening mee.
 • De tweede jaars D teams, 1 oktober 2012, 11 jaar, worden opnieuw samengesteld. De teams gaan dan van achttal naar elftal. Er zitten bij voorkeur 14 maar maximaal 15 kinderen in een team. Naast de selectieteams komen er dus nieuwe teams. Er is tot 1 mei een mogelijkheid om voorkeuren op te geven. Indien mogelijk houden we daar rekening mee.
 • De eerste jaars C teams, 1 oktober 2012, 12 jaar, groeien door vanuit de tweede jaars D teams. Er zitten bij voorkeur 14 maar maximaal 15 kinderen in een team. Kinderen die stoppen met hockeyen en kinderen die naar de selectie gaan worden vervangen.
 • Op 2 juni is de afsluiting van het huidige seizoen met de jongste jeugd dag waar alle teams aan meedoen. Nadere informatie volgt nog.

 

Witte rooksessie en teamrollen!!!!!!!

Op 9 juni is de start van het nieuwe seizoen met de traditionele witte rooksessie.

Vervolgens gaan we beginnen met de trainingen tot 7 juli want op die zaterdag hebben we ons afsluitende familietoernooi. Daarna gaan we met zomervakantie tot 3 september.

In tegenstelling tot andere jaren stellen we aanwezigheid bij de witte rooksessie verplicht voor de ouders van dat team! Afmelden kan uitsluitend persoonlijk onder vermelding van de rol die je dat jaar voor het team gaat invullen.

Bij afwezigheid zonder afmelding vervalt de plek van je kind in het team en wordt die plek vanuit de wachtlijst ingevuld.

Om de rol goed te kunnen invullen en bereikbaar te zijn is het nodig dat je je als vrijwilliger aanmeldt via de website. Dan kunnen we je ook als ondersteuning aan het team toevoegen en dat voorkomt dat je kind als coach in het systeem staat.

Tijdens de witte rook sessies worden de rollen die door het team moeten worden ingevuld onder de ouders verdeeld. Elke rol hangt aan een commissie waar je automatisch lid van bent. De commissie heeft als doel om die rol zo goed mogelijk te faciliteren met informatie en oefening zodat je die rol ook goed kan invullen. Het is noodzakelijk dat alle rollen worden ingevuld om als team binnen AHC IJburg goed te kunnen draaien.

Een belangrijk aspect waar iedereen van het team aan bijdraagt is natuurlijk het creëren van de teamspirit. Met elkaar meerijden naar uitwedstrijden, samen te trainen, misschien een keer samen iets anders leuks te doen dragen daar bijvoorbeeld aan bij. Ook de wijze waarop we supporter van het team zijn draagt hier aan bij. Het gaat hier natuurlijk om de Hup, Hoera, Hou vol aanmoedigingen die de kinderen geweldig vinden. De coach en de spelleider zorgen voor de inhoudelijke begeleiding.

De volgende rollen onderscheiden we daarbij:

 • Coach – Technische commissie – instructie avonden 4 keer per jaar. De coach zorgt er iedere week voor dat het team tijdens de wedstrijd een opstelling heeft en dat er eerlijk wordt gewisseld. Hij praat ook met de trainer over zaken die wellicht bij de training nadere aandacht nodig hebben. Hij schudt voor de wedstrijd de hand van de coach van de tegenstander en is bij thuiswedstrijden de gastheer/vrouw van onze club. Natuurlijk zorg je dat je op de hoogte bent van de spelregels en ben je gemotiveerd om het beste uit het team te halen.
 • Assistent trainer – Technische commissie – instructie avonden 4 keer per jaar. De assistent trainer gaat met ondersteuning van onze hoofdtrainer iedere week werken aan de technische en tactische ontwikkeling van onze leden. Het is handig als je zelf een beetje kan hockeyen maar het is vooral belangrijk dat je het leuk vindt om te doen.
 • Spelleider/scheidsrechter – Commissie spelregels – instructie avonden 4 keer per jaar. Het fluiten van een wedstrijd is een belangrijke manier om te zorgen dat elke wedstrijd leuk en veilig verloopt. Voorafgaand aan de wedstrijd maak je met de tegenstander afspraken over de manier van fluiten, eventuele accenten en wat je doet als een team veel sterker is. Bij de kleinste kinderen gaat het vooral om leuk en veilig en bij de grotere gaat het steeds meer om het toepassen van de spelregels. Hoe dat gaat wordt uitgelegd in instructiebijeenkomsten. Natuurlijk zorg je dat je op de hoogte bent van de spelregels en ben je gemotiveerd om het beste uit de wedstrijd te halen.
 • Teammanager – Wedstrijdsecretariaat – instructie avond 4 keer per jaar. In deze rol ben je verantwoordelijk dat de formele zaken rondom een team goed worden ingevuld. Dat betekent zonder meer dat het wedstrijdformulier direct na de wedstrijd wordt ingevuld en de uitslag bij het wedstrijdsecretariaat terecht komt. Je zorgt er ook voor het rij en snijschema en dat er iemand uit het team een wedstrijdverslag op de site zet. We komen voorafgaand aan elke competitie, Voorcompetitie, Herfstcompetitie, Midwinter of zaal competitie en Lentecompetitie, bij elkaar.
 • Bardienst en veldcoördinatie – Bar/Accomodatiecommissie – instructie avond 2 keer per jaar. Bij de barcommissie gaat het er om dat er goede afspraken worden gemaakt over het draaien van bardiensten. Je moet zorgen dat de dienst goed wordt ingevuld als jouw team bardienst heeft.
 • Evenementen – Evenementen commissie – aanvangsinstructie 1 keer. Als je je aanmeldt voor deze rol dan help je bij het organiseren van een evenement. Welk evenement dat wordt is afhankelijk waarvoor je je inschrijft.

Bovenstaande omschrijving van de rollen vormt de basis. Verdere invulling van de rol vindt in overleg met jullie plaats.

 
6-4-2012 Technische Commissie