header foto
 

Sportiviteit & Respect verbinden

26-1-2018 Nieuws

Op dinsdag 23 januari jl vond in ons clubhuis een kennismakingssessie plaats georganiseerd door de commissie Sportiviteit & Respect (S&R). Aanwezig waren de Scheidsrechtercommissie, Tuchtcommissie, Wedstrijdsecretaris, Vertrouwenscontactpersoon (VCP), een paar bestuursleden en S&R. Doel van de avond was om kennis te maken met elkaar, activiteiten en ambities te delen maar ook elkaar tips te geven. Om zo onze rol en inzet voor de club verder te verbeteren.

 

Centraal in en om het veld

AHC IJburg kent een actief verenigingsleven waarbij sportiviteit & respect centraal staan in ons spel en gedrag. Op het veld bij de spelers en begeleiders en naast het veld bij de ouders en andere toeschouwers. Maar sportiviteit & respect staan natuurlijk ook centraal in en om ons clubhuis. Niet alleen om het gezellig en leuk te houden voor onszelf, maar zeker ook om een goed voorbeeld te geven naar onze vele jeugdleden. Hierdoor verbinden we de senioren met de junioren, de leden onderling en met de gasten van onze club.

 

In actie

In korte tijd is onze club enorm hard gegroeid. Dat brengt heel wat organisatorische uitdagingen met zich mee waarbij we sterk lerende zijn op bepaalde punten. Trots zijn we dan ook op hoe sportief over het algemeen het hockeyspel verloopt. Met weinig incidenten. Maar er zijn helaas soms ook situaties waarbij dat niet het geval is. Afhankelijk van de casus komen dan bijvoorbeeld de commissies S&R, Tucht, Scheidsrechter, VCP en/of Wedstrijdsecretaris in actie.

 

Wie, wanneer, wat en waar?

Een aantal van deze organen bestaan nog maar kort. En in de praktijk is het dan ook nog zoeken; wie precies wat wanneer doet, welke commissies een rol hebben in het proberen te voorkomen van bepaalde situaties of waar leden kunnen aankloppen met hun vragen. Denk bijv. aan gevallen waarbij alcohol in het spel is, scheldpartijen op of naast het veld, invalregels die niet worden nageleefd of conflicten waarbij bemiddeling nodig is. Alle reden dus vond S&R om met een aantal commissies eens om de tafel te zitten.

 

Reflectie en follow up

Onder leiding van de S&R werd er deze avond uitvoerig stil gestaan bij elkaars doelstellingen en ambities. Aan de hand van een concrete (geanonimiseerde) case bespraken we wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om aan te werken. Met een aantal concrete acties ging iedereen weer naar huis. Over een aantal maanden vindt er een vervolgsessie plaats om de resultaten van die actiepunten en tussentijdse ervaring te bespreken. Ook wordt er dan opnieuw een case uit de praktijk behandeld om wederom te leren en te reflecteren.

 

Een mooie en leerzame avond dus. Dat helpt onze club verder te ontwikkelen en waardoor iedereen op nog betere wijze zijn rol vervult voor sportief hockey!

 

Dank allen voor jullie aanwezigheid en commissie S&R voor dit initiatief tot verbinding!

 
26-1-2018 Bestuur