header foto
 

Start seizoen - brief van het bestuur

4-9-2017 Nieuws

Beste leden van AHC IJburg,


We staan weer aan de start van een nieuw hockeyseizoen. Onze jonge, maar inmiddels al grote club gaat het achtste seizoen in. De eerste wedstrijden zijn gespeeld en het eerste toernooi zit er al weer op. Omdat we het allemaal samen doen, willen wij vanuit het bestuur voor een aantal belangrijke zaken jullie aandacht vragen.


Thuiswedstrijden uit spelen. Door de onevenwichtige opbouw van onze club, heel veel jonge zaterdagspelers, hebben wij veldruimte tekort op de zaterdag. Om dit te ondervangen zullen alle zaterdagteams regelmatig een thuiswedstrijd uitspelen. We zijn dus regelmatig te gast bij andere verenigingen. Daar zijn we ze dankbaar voor. Ondertussen werken we hard aan uitbreiding van onze veldcapaciteit. Dit is ook van groot belang om onze intentie, het integreren van de zondag jeugdcompetitie in de zaterdag, volgend jaar te kunnen realiseren.


Opleidingsprogramma trainers. Als club doen we altijd een beroep op onze leden of ouders daarvan, om een actieve rol op zich te nemen. Traditioneel verdelen wij die rollen op de Witte Rook sessies net voor de zomervakantie. Deze traditie houden we natuurlijk vast. We zien echter ook dat steeds meer van onze leden een rol op zich nemen, als scheidsrechter, trainer, coach of barmedewerker. Een fantastische ontwikkeling! Ons opleidingsprogramma, onder leiding van technisch manager Jarrit, moet er toe bijdragen dat iedereen goed ondersteund wordt en dat de kwaliteit van trainen en coachen omhoog gaat.


Instructieavonden. Heb je een teamrol op je genomen? Ga dan ook naar de instructieavond. Op deze avonden helpt de club je op weg, maken we afspraken en luisteren we naar jullie om de club nog beter te laten draaien. De instructiebijeenkomsten staan in de agenda op onze website. Zo is er op 5 september al een avond voor de barmedewerkers en op 20 september een avond voor spelleiders. Voor trainers en coaches zijn er verschillende bijeenkomsten.


Contributieverhoging. Om het opleidingsprogramma te bekostigen, te sparen voor een nieuw clubhuis en andere gestegen kosten te ondervangen, hebben we in de laatste Algemene Ledenvergadering het besluit genomen de contributies te verhogen. We hebben ons bij die verhoging ook gespiegeld aan andere hockeyclubs in Amsterdam. Een verandering is ook dat prestatieteams een toeslag op de contributie krijgen. Dit hangt samen met het hogere opleidingsniveau van de trainers van de prestatieteams. De nieuwe contributies vind je op de website.


Training Sportiviteit en Respect. Afgelopen jaar hebben we grote stappen gemaakt met het verbeteren van het seniorenbeleid, vernieuwing van het clubtenue en de oprichting van een Tuchtcommissie en een commissie Sportiviteit & Respect. In het nieuwe seizoen zullen we ook een eigen vertrouwenspersoon binnen de club bekend maken. Om zelf ook een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de cultuur binnen onze club, bevelen wij alle trainers en coaches aan de digitale workshop ‘Een beetje opvoeder’ te volgen die door de KNHB is ontwikkeld, zie https://www.youtube.com/watch?v=hY33Rukwmhc. Je kunt deelnemen door een code aan te vragen bij S&[email protected].


Onze sponsors. Aan het einde van het vorige seizoen was er nog wat te vieren. We hebben met de Rabobank een nieuw sponsorcontract afgesloten. Voor de komende vijf jaren hebben we een flinke financiële ondersteuning om de professionaliteit van onze club verder uit te bouwen. Dit betekent dat vanaf nu ook de nieuwe jeugdshirts Rabobank op de rug zullen krijgen. Maar niet alleen de Rabobank is sponsor. Veel ondernemers uit onze eigen wijk ondersteunen de club. Dat doen ze door te adverteren op onze reclameborden langs de velden of door teams te ondersteunen met speciale teamkleding via de sportwinkel Motion3. Wij willen al deze ondernemers dan ook van harte danken!


VIP avonden Motion3. Vanuit onze sponsoren ontstaan ook allerlei geweldige initiatieven. Zo kun je bij onze sponsor Motion3 naar speciale AHC IJburg VIP avonden. Je winkelt dan in de avonduren na het werk en je krijgt extra korting. Er is nog een VIP avond op donderdag 7 september van 19.00 tot 21.00 uur.


Vacatures commissies. Onze club draait op al jullie inzet. Waarbij geldt dat alle kleine beetjes helpen. Voor diegenen die overwegen een bijdrage te leveren zijn er nog vacatures in verschillende commissies. Zo hebben we nog hulp nodig op het wedstrijdsecretariaat. Je kunt je daarvoor aanmelden bij [email protected]. Ook zoeken we nog vrijwilligers voor een op te richten veldcommissie, die bijvoorbeeld het onderhoud van de velden in de gaten gaat houden en beslist wanneer velden worden afgekeurd. Hiervoor kun je je aanmelden op [email protected]. Vacatures zijn ook te vinden op onze website.


Wij wensen jullie een geweldig seizoen toe met heel veel hockey en heel veel plezier.


Het bestuur

AHC IJburg

 

 

 

 
4-9-2017 Bestuur