Agenda
5-10 
Coachgesprekken (oud
12-10 
Hockeykamp
Hele agenda
Inloggen
App
iOS app Android app
Vandaag jarig
Chaima Amozlouf
Quinne Bellaart
Tom de Haas
Michael Idema
Iza Muller
Alex Serra
Handige links
Hockey.nl
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
ALV van woensdag 23 september 2020
10-9-2020  | 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 23 september 2020

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene ledenvergadering van AHC IJburg die wordt gehouden op:

Datum: woensdag 23 september 2020

Aanvang: 19:30 uur

Plaats: digitale ALV (aanmeldlink voor de ALV wordt op een later moment beschikbaar gesteld voor leden)

 

Wij stellen u de volgende agenda voor:

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Mededelingen voorzitter

3.     Vaststelling verslag ALV van 14 december 2019 *

4.     Jaarrekening 2018-2019 **

5.     Prognose 2019-2020 en begroting 2020-2021 ***

6.     Vaststellen contributies 2020-2021

7.     Sportpark IJburg

8.     Stand van zaken technisch kader

9.     Aftredende commissieleden en benoeming nieuw commissieleden

10.  Decharge bestuurders Christine Willems en Livvy Aarnoudse-Zengerink en benoeming bestuurders Meindert Jansberg, Victor Moormann, Annieck Timmerman, Jan-Carel Bast en Koen Vermeulen.

11.  Rondvraag en sluiting vergadering

 

*De notulen van 14 december 2019 zijn te raadplegen via de website van AHC IJburg, door in te loggen op de persoonlijke webpagina: LISATeam -> Club -> Documenten -> Algemeen

**De jaarrekening kan worden opgevraagd bij de penningmeester, [email protected]

***De begroting kan worden opgevraagd bij de penningmeester, [email protected]

 

Mocht u vooraf vragen hebben voor het bestuur, stuur deze vragen dan voor 21 september 2020 per e-mail door naar [email protected]

 


terug naar vorige scherm